.

Belangrijk bericht voor alle ingeschrevenen... en zij die zich nog zullen inschrijven!

Ons normale leven is intussen al meer dan een jaar verstoord, reden waarom we de editie 2020 van de Herdenkingsrit Circuit des Ardennes dienden uit te stellen.

In december hebben wij laten weten dat we in april zouden beslissen of de Herdenkingsrit in juli e.k. zou plaatsvinden of niet.

De sanitaire toestand in Europa is echter niet goed genoeg voor positieve vooruitzichten. We staan rechtstreeks in contact met deelnemers uit verschillende landen, en uiteraard ook met de nationale en regionale autoriteiten in België. Alle indicatoren wijzen er op dat we voor het einde van het jaar niet uit de precaire sanitaire situatie zullen zijn, en dat de vaccinatie waarschijnlijk nog niet algemeen zal zijn voor alle Europese landen.

Daarom heeft het organisatiecomité moeten beslissen om de VIIe editie van de Herdenkingsrit opnieuw uit te stellen tot juli 2022 (van de 8ste tot de 10e).

Deze herfst zullen we het programma opnieuw opstellen en eind dit jaar zullen we de inschrij- vingen hervatten (zij die reeds ingeschreven zijn, zullen automatisch worden opgenomen in de nieuwe deelnemerslijst).

Uiteraard zullen we contact houden.
Mocht u vragen hebben, u mag ons steeds contacteren via circuit.ardennes@gmail.com

We danken u voor uw geduld en trouw. Zorg goed voor uzelf en uw dierbaren... En tot weldra!

Met vriendelijke groeten,
Het organisatiecomité

Blijf op de hoogte!

2021_sq_home.jpg

Schrijf u in op onze newsletter om het laatste nieuws te krijgen.